Demokratiets udviklingshistorie

Demokratiets udviklingshistorie

Hvad: En serie på 20 blogindlæg, der til sammen udgør et essay om demokratiets udviklingshistorie.

Hvornår: Andreas skrev og udgav serien i løbet af foråret 2012.

Hvorfor: Serien er et forsøg på at synliggøre hvor demokratiet kommer fra, og åbne og inspirere til en samtale om hvor demokratiet er på vej hen i det 21. århundrede.

Demokratiets Udviklingshistorie — 1. Indledning

Vi kan lære meget af hvordan demokratiet er opstået og har udviklet sig. Derfor har jeg sat mig for at prøve at opridse demokratiets udviklingshistorie for at åbne og inspirere til en samtale om hvor demokratiet kommer fra, men også hvor det er på vej hen i det 21. århundrede.

Demokratiets udviklingshistorie — 4. Den romerske republik

Forbilledet for de vestlige demokratier var ikke det athenske demokrati, men derimod den romerske republik, der formåede at balancere forskellige samfundsgruppers interesser således, at de involverede parter alle havde noget at miste, hvis systemet blev væltet…

Demokratiets udviklingshistorie — 5. Grundloven

At Frederik d. 7. overhovedet underskrev den første danske grundlov i 1849, var for at undgå, at Danmark blev kastet ud i en blodig revolution, som man havde set det i Frankrig. Men han afgav kun så lille en smule af magten, som han overhovedet kunne slippe afsted med…

Demokratiets udviklingshistorie — 6. Systemskiftet

Systemskiftet i 1901 førte til, at regeringen blev valgt udfra flertallets ønsker og ikke udfra kongens udpegning. Det åbnede op for, at alle samfundsklasser fik en legitim, parlamentarisk vej til at udvikle samfundet i overensstemmelse med deres ideologi og interesser…

Demokratiets udviklingshistorie — 8. Totalitarismen

Efter finanskrisen i 1929 valgte tyskerne på demokratisk vis en totalitær nazistisk regering. Den gik prompte i gang med at afmontere demokratiet, undertrykke etniske mindretal og eskalere mod en ny verdenskrig. Danmark blev besat. Og danskerne indordnede sig og skræmmende hurtigt blev det danske demokratis værdier udslukt …

Demokratiets udviklingshistorie — 9. Den demokratiske modreaktion

Efter Anden Verdenskrig var der megen anledning til selvransagelse i Danmark: Hvordan kunne det gå så galt? Hvordan kunne det danske demokrati, der ellers virkede så stærkt før krigen, kues så let? Hvordan kan vi undgå, at noget lignende sker igen? Resultatet blev en demokratisk modreaktion, der bl.a. resulterede i EU, FN, menneskerettighederne og velfærdsstaten…

Demokratiets udviklingshistorie — 10. Velfærdsstaten

Velfærdsstaten kombinerede to centrale ønsker efter Anden Verdenskrig: Dels at sikre tryghed og lighed, der kunne forhindre, at totalitarismen nogensinde igen skulle kunne få fodfæste i Europa. Dels at forsikre sig mod social uro og revolution i en verden delt af den kolde krig…