Eksperimenter

Eksperimenter

Som samfundslaboratorium har Borgerlyst gennem tiden sat mange forskellige eksperimenter igang, for at se, hvordan vi bedst kunne inspirere folk til at snakke mere sammen, dyrke på deres borgerlyst og udvikle deres gode ideer til reel handlekraft i hverdagen.

Her kan du læse om alle vores eksperimenter, hvorfor vi satte dem i gang, hvad vi gjorde, hvordan de virkede og hvad der senere blev ud af dem. Forhåbentlig vækker vores forsøg og processer også genklang, hvis du selv er i gang med et eksperiment.

I et laboratorium er det ikke meningen, at alle eksperimenter skal lykkes. Hvis alt går glat, har man simpelthen ikke været eksperimenterende nok. Og det er da også langtfra alle vores eksperimenter, der fungerede som vi havde håbet. Så nogle blev en engangsforestilling, vi til gengæld lærte en masse af. Andre – som for eksempel Samtalesaloner – var så levedygtige, at de i dag er blevet til deres eget projekt.

Samtaledøgn om DANMARK 4. marts 2016

4. marts 2016 er der Samtalesaloner om DANMARK over hele landet. 100 vidt forskellige samtidsaktører mødes i Tårnet på Christiansborg – alle andre holder deres egne samtalesaloner landet over og snakker med dér, hvor det passer dem bedst.

Forsamlingen

Borgerlyst kalder på dig – og FORSAMLINGEN Følg med på Facebook-siden og indkald din egen forsamling på Samtaletid. 27. september fra 13 til 17 stimler vi sammen over hele landet for at sikre langtidsholdbar flygtningehjælp og vedvarende folkeengagement. Samfundslaboratoriet Borgerlyst sender inspirationsoplæg og samtalestartere live fra København – så du…

Eksperiment: Samtalesaloner

Undren: Hvorfor har danskere så svært ved at snakke med fremmede, og hvorfor stiller vi sådan nogle kedelige spørgsmål, når vi endelig gør det? Kan vi ikke skabe nogle mødesteder, hvor det er nemmere for folk at have spændende samtaler med nogen, der ikke ligner dem selv?

Prototype: Månedlige samtalesaloner med tydeligt værtskab. Værterne blander gæsterne og giver dem tankevækkende spørgsmål, der kan starte samtaler nye og uventede steder.

Eksperiment: Aktiv uorganisering

Undren: Hvor stor en forskel kan to helt almindelige borgere egentlig gøre alene i kraft af deres egen borgerlyst. Uden at søge støtte, uden at have nogen i ryggen og uden at starte en forening?

Prototype: 5 års løbende eksperimenter med at handle og arbejde uden at gøre alle de ting, man normalt gør, når man gerne vil sætte noget nyt igang. Og dermed også en masse undersøgelser af, hvor udfordringerne opstår – og hvad der går overraskende nemt, når man lader borgerlysten drive værket.

Eksperiment: Hverdage

Undren: Borgerlyst, handlekraft og engagement trives bedst, når man en engang imellem har lidt ekstra overskud i hverdagen. Men hvordan skaber man det i den moderne hverdag? Hvordan har andre mon indrettet deres hverdag?

Prototype: En blogstafet, hvor deltagerne skrev et portræt af deres hverdag ud fra otte faste spørgsmål, og derefter sendte stafetten videre til andre, hvis hverdage de gerne ville høre mere om. På den måde kunne andre borgerlystne finde inspiration til, hvordan de selv kunne indrette deres hverdag på en måde, så der blev plads til mere overskud – og borgerlyst.

Eksperiment: Folkets Valg

Undren: Når der er valgkamp føles det ofte som om politikerne diskuterer hen over hovedet på vælgerne. De diskuterer tal og enkeltsager, vælgerne ikke har en chance for at forholde sig til – og alt for ofte bliver det til en skyttegravskrig, hvor ingen lytter til hinanden. Hvad ville vælgerne egentlig selv sætte på dagsordenen, hvis vi havde valget – og hvordan ville vi så snakke om det?

Prototype: Da Lars Løkke Rasmussen udskrev valg i 2011 udskrev Borgerlyst også valg. Folkets Valg. En alternativ valgkampagne, hvor deltagerne hver dag klokken 11 modtog en SMS med et spørgsmål, de kunne snakke med kolleger og familie om i frokostpausen. På den måde satte vi gang i nogle alternative samtaler om politik, demokrati og de handlinger og valg, borgerne foretager i deres egen hverdag.

Eksperiment: Folkets Stemmer

Undren: Hvorfor hører vi ikke folkets stemmer mere i medierne? Og hvad siger folket egentlig, hvis vi spørger dem – og ikke politikerne, spindoktorerne og de professionelle debattører – hvordan demokratiet har det nutildags?

Prototype: En videoblog med små video-interviews med venner og bekendte, der svarede på de samme 15 spørgsmål om demokrati, samfundssind og samtalekultur.

Eksperiment: Håndbogen “Borgerlyst – handlekraft i hverdagen”

Undren: Da vi selv skulle igang med Borgerlyst savnede vi virkelig en håndbog at læse i og nogen, der selv havde prøvet det at få sparring fra. Men hvordan skulle den håndbog egentlig se ud, hvis vi havde frie hænder til selv at skrive den?

Prototype: Op mod jul 2013 udgav vi bogen “Borgerlyst – handlekraft i hverdagen” efter måneders intensiv arbejde. Og ligesom så meget andet vi har lavet, er bogen i sig selv et eksperiment. Vi udgav den selv og crowdfundede for at finansiere design og tryk. Og fik en masse gode folk til at læse den og hjælpe undervejs.

Eksperiment: Makroskoper

Undren: Hvordan kan vi blive bedre til at se sammenhængene mellem alle de små hverdagshandlinger, vi hver især foretager hele tiden – og de store sammenhænge, alle de små handlinger er med til at påvirke?

Prototype: En hjemmeside, der viste en masse forskellige eksempler på sammenhængene mellem det uendeligt store og det uendeligt små, så det blev nemmere at træne sit makroskopiske blik.