Fremtidens politiske partier

Fremtidens politiske partier

Hvad: En serie blogindlæg med seks konkrete forslag til, hvordan de politiske partier kan udvikle sig i det 21. århundrede.

Hvornår: Andreas skrev serien i løbet af efteråret 2012.

Hvorfor: Folk spørger ofte, hvorfor vi ikke er gået ind på den traditionelle partipolitiske spillebane. Så i stedet for bare at stå udenfor og pege på alt det, partierne gør forkert, ville jeg gerne være konstruktiv og nogle bud på, hvordan de politiske partier kan blive mere åbne, indbydende og borgerlystne.

Fremtidens politiske partier

De politiske partier er blevet lidet attraktive, topstyrede og professionaliserede apparater, der lukker sig om sig selv. Det skaber demokratisk underskud og modvilje mod de politikere, som vi vælger til at lede samfundet på vores vegne. Hvordan kan de politiske partier blive mere åbne, indbydende og borgerlystne?

Hvad er et politisk parti?

Det politiske parti som organisationsform er et barn af mærkelige omstændigheder. Et barn med to ansigter: Et vendt mod civilsamfundet for at vinde sit folkelige mandat. Et vendt mod den offentlige sektor for at mestre dens kompleksitet. Og begge dele kræver både fornuft og følelse…

Nye former for politisk organisering

Dette indlæg er en del af serien “Fremtidens politiske partier“ De politiske partier lever ikke i et vakuum. De bliver formet af ydre omstændigheder. Gennem de sidste 30 år har både den intensiverede mediedækning og den nye globaliserede verdensordens kompleksitet har medvirket til, vælgerne ikke længere går efter partiprogrammer, men…

Bud 1: Skab meningsfulde mikrohandlinger

De politiske partier er vældigt gode til møder. Men de bliver ofte tunge og kedelige, domineret af folk, der er glade for at høre sig selv tale. Partierne kan med fordel prøve at udvikle nye mødeformater, der kan fungere som meningsfulde mikrohandlinger for partipolitisk interesserede på deres egne præmisser.

Bud 2: Lav open source studiekredse

Partiernes idéudvikling foregår skamfuldt og skjult. Men partierne kan med fordel skabe lystbetonede og fagligt udfordrende netværksgrupper med fokus på sparring, erfaringsudveksling og idéudvikling, hvor folk med mange forskellige indgangsvinkler og holdninger mødes og udvikle ny politik i — og måske ligefrem på tværs af — partierne.

Bud 4: Lav kvalitetskontrakter med de folkevalgte

Når først politikerne er blevet valgt, så mister de ofte den nære kontakt til deres lokale partiforening, der hjalp dem med at blive valgt. Med en “varedeklaration” kan politikerne afstemme forventningerne til deres lokale partifæller og få løbende feedback undervejs.

Bud 5: Vis, at det nytter

Selvom langt de fleste danskere stemmer til valgene, så står det stadigt sløjere til den politiske aktivitet mellem valgene. For de fleste er politik bare en gang tom snak. Partierne må vise, at det nytter at engagere sig og arbejde for udvikle et samfund, som man har lyst til at være en del af.

Bud 6: Skab ny fortællinger

Vi savner nye fortællinger, om, hvor vi er på vej hen. Fortællinger, som vi kan samles om og tro på. Ikke bare noget kortsigtet miskmask om at få budgettet til at stemme eller få flere i arbejde, eller flere under uddannelse. Men noget større, der vækker begejstring og borgerlyst.