Perspektiver

Perspektiv: Nybrud

Mange af samfundets systemer og institutioner er under forandring. Forandringerne bliver ofte kaldt ‘kriser’, for det er foruroligende at tænke på, at alt, hvad vi har taget for givet, er i gang med at forandre sig. Men forandring er ikke farligt i sig selv. Det åbner bare nye muligheder, hvis vi tør se dem. Borgerlyst byder forandringen velkommen.

Epilog: Fremtiden

Vi er alle med til at skabe en fortælling om fremtiden, vi kan give videre til vores børn. En fortælling om alle de små handlinger, vi foretager sammen. En fortælling om at bruge sin handlekraft i hverdagen.