Overblik

Overblik

Borgerlyst er startet af Nadja Pass og Andreas Lloyd. 5. juni 2010 satte vi os for at udforske og opdyrke borgerlysten og se, hvor meget nyt engagement to helt almindelige borgere ville kunne skabe. Uden at have nogen organisationer i ryggen. Uden at søge støtte. Og 100% aktivt uorganiseret.

Vores vigtigste udgangspunkt var, at vi var to helt almindelige – men meget forskellige – borgere. Så i udviklingen af Borgerlyst har vi trukket på alt, hvad vi har lært og kært. Vi har brugt os selv som forsøgskaniner i vores mange forskellige eksperimenter. Vi har udviklet de redskaber og skrevet den håndbog, vi selv manglede, da vi skulle igang.

Det har bragt os vidt omkring – så der er mange forskellige indgange til og vinkler på det, vi tilsammen kalder Borgerlyst. Dem kan du få et overblik over her:

Introduktion til Borgerlyst

Vi startede Borgerlyst, fordi vi selv gerne ville deltage mere aktivt i samfundet. Vi følte begge det der lille overskud i hverdagen, som vi ikke vidste, hvad vi skulle gøre med. Vi havde borgerlysten, men vi ville gerne engagere os på vores egne præmisser og ikke på de vilkår, som partierne og de store medlemsorganisationer traditionelt tilbyder. Vi brød os ikke om deres spilleregler. Og derfor besluttede vi os for at opfinde vores egne.
Få den grundlæggende introduktion til Borgerlyst her…

Kredsløb

Borgerlyst har det med at følge nogle faste mønstre. Ligesom med forelskelser eller
finansbobler er der en slags cyklus for, hvornår man har overskud til og mod på at sætte ting i gang. Og hvornår man mere har brug for at samle ny energi og tænke sig om.

Læs om borgerlystens forskellige faser – og hvordan du kan bruge resten af bogen til at komme videre.

Nybegyndere

Vi har alle sammen et naturtalent for at være borgerlystne, men mange af os er ude af træning. Derfor kan det føles akavet, de første gange man deler sine spirende idéer eller tager hul på sine første små initiativer. Det er helt naturligt, man skal lige have lov at øve sig, og man er nødt til at forsøge sig frem. Men det kan hjælpe meget på selvtilliden, hvis man aftaler med sig selv, at det er ok at være nybegynder.
Genfind troen på, at det nytter, og at du sagtens selv bare kan gå i gang…

Samtaler

Samtaler er roden til alt godt. Når vi snakker med nogen, der ikke ligner os selv, får vi nye perspektiver på vores idéer og indblik i andre livsformer. Jo mere vi øver os i at dele vores tanker, holdninger og begejstring med hinanden, jo nemmere bliver det også at finde sammen om at føre tankerne ud i livet.
Læs hvorfor vi synes, det er så vigtigt at snakke sammen og dyk ned i vores mange forskellige samtale-eksperimenter.

Sammenskud

Den gamle andelstanke er ved at genopstå i en moderne variant ved hjælp af sociale medier og ny teknologi. Enkle systemer som byttemarkeder, crowdfunding og delebiler gør det let at pulje vores penge, tid, energi, redskaber og viden. Jo mere vi deler, jo mere får vi alle ud af det.
Få indblik i de nye muligheder her.

Regler

Hvis man har lyst til at sætte et projekt i gang, risikerer man meget hurtigt at ramme en mur af bureaukrati og bekymringer. Det kan nemt lægge en dæmper på selv den bedste og mest borgerlystne idé. Derfor er det vigtigt at give sig selv og projektet lov til at udvikle sig lidt, inden alle de store spørgsmål om tilladelser, vedtægter og fondsansøgninger begynder at begrænse handlekraften
Læs hvordan du kan lade lysten drive værket så længe som muligt.

Medudviklere

Projekter løftes bedst i flok. Men hvis andre skal have lyst til at løfte med på dit projekt, er du nødt til at åbne projektet og gøre det nemt for andre at være med. De skal have mulighed for at gøre projektet til deres – og for at løfte med på deres egen måde og i deres eget tempo. Derfor er det vigtigt at gøde de nye deltageres nysgerrighed og engagement og give dem mulighed for at fokusere på de dele af projektet, hvor de kan bidrage med mest – uden hele tiden at føle, at du forventer mere af dem. For hvis det går godt med de første mikrohandlinger, får de lidt efter lidt mod på mere ansvar og flere forpligtelser.
Lær, hvordan du bygger en engagementstrappe og holder faglige sammenskudsgilder.

Møder

Gode møder kan få ting til at ske, bringe nye perspektiver i spil, styrke fællesskabet og give masser af ny energi. Desværre har alt for mange møder i stedet det med at trække tid og tænder ud.
Derfor er det en god idé at holde færre møder, men til gengæld sørge for at have forberedt dem så godt, at hvert møde skaber ny begejstring og styrker sammenholdet.

Få inspiration til, hvordan du kan holde bedre møder.

Makroskoper

Det kan være svært at se sammenhængene mellem alle de mange små handlinger, vi hver især foretager i vores hverdag og den store samfundsudvikling. Men alle vores mikrohandlinger er til sammen med til at forme samfundet. Det kræver bare et makroskopisk blik at se det – og forstå, hvad man selv kan være med til at gøre.
Træn dit makroskopiske blik.

Meningsdannere

Borgerlyst er ikke et politisk parti, men et fuldstændigt uafhængigt og tværpolitisk initiativ. For det er vigtigt for os, at borgerlyst og handlekraft ikke kun kommer til udtryk i de formelle politiske rammer med valg, læserbreve og partipolitik. Men undervejs har vi også givet en del kreative og konstruktive indspark til hvordan vores formelle folkestyre kan videreudvikles – både indenfor og udenfor partierne.
Få inspiration til udviklingen af vores folkestyre her.

Nybrud

Mange af samfundets systemer og institutioner er under forandring. Forandringerne bliver ofte kaldt ‘kriser’, for det er foruroligende at tænke på, at alt, hvad vi har taget for givet, er i gang med at forandre sig. Men forandring er ikke farligt i sig selv.
Det åbner bare nye muligheder, hvis vi tør se dem. Borgerlyst byder forandringen velkommen.

Læs om alt det nye, der er på vej frem.

Epilog

Læs, hvorfor fremtiden starter med dig…