Borgerlysts første kredsløb – 5. juni 2010 til 5. juni 2015

Borgerlysts første kredsløb – 5. juni 2010 til 5. juni 2015

5. juni 2015 – på Borgerlysts 5-års-fødselsdag – bandt vi en sløjfe på Borgerlysts opstartsperiode og dermed på vores parløb og borgerlystne kredsløb: De første fem år, hvor Nadja Pass og Andreas Lloyd var aktivt uorganiserede, aldrig søgte støtte og udgjorde en lille to-som kerne.

I dag har vi splittet den kerne op for at skabe plads til nye samarbejder, projekter og konstellationer:

allAndreas har startet Medborgerne
Andreas trådte 5. juni 2015 ud af Borgerlyst for at arbejde med community organizing som tilgang til at styrke almindelige borgeres handlekraft, og til at skabe nye ligeværdige og tillidsfulde relationer i de lokalsamfund, som de er en del af. Sammen med Ruth Gøjsen og Michael Wulff lancerede Andreas initiativet Medborgerne i november 2015.
Medborgerne er en lokal borgeralliance på Nørrebro/Nordvest i København, der samler lokale fællesskaber, så de sammen kan opbygge den politiske slagkraft til at skabe forandringer i deres lokalsamfund for det fælles bedste. Læs mere om mere Medborgerne på Medborgerne.dk

npNadja har startet Samtidens Akademi. En helt ny form for læreanstalt, der skaber rammerne for, at vi sammen kan genfortrylle vores samtid. Akademiet er både en legeplads og samlingspunkt, hvor borgerlystne på tværs af alder, holdninger og fag kan mødes, lære sammen og hjælpe hinanden med at udvikle borgerlystne projekter. Og løse de samfundsudfordringer, der går på tværs af sektorerne og falder mellem puljerne. Læs mere om Samtidens Akademi på Samtidensakademi.dk

Læs historien om Borgerlysts første fem år:

Forår
5. juni 2010 satte vi os for at se, hvor meget borgerlyst to helt almindelige borgere ville kunne sprede. Uden at være formelt organiseret, uden at have nogen organisationer i ryggen og uden at søge støtte. Det viste sig at være meget længere, end vi havde turdet forestille os. Og de fem år var været én lang fælles opdagelses- og dannelsesrejse, hvor vi sammen har været hele borgerlystens kredsløb igennem. Det startede som et ydmygt eksperiment. Vi fandt sammen ud fra et fælles ønske om at udforske, hvordan vi kunne gøre det lettere for helt almindelige borgere som os at bruge vores handlekraft i hverdagen. Vi var fulde af nysgerrighed og begejstring, vi eksperimenterede frit, kiggede i alle retninger og lod vores borgerlyst spire, blomstre, pible og boble frodigt og ukontrolleret.

Sommer
Og det førte os vidt omkring. Vores højtflyvende samtaler ved Nadjas køkkenbord førte os ind på de bonede gulve, hvor vi har hjulpet kommuner, organisationer og ministerier med nye former for politikudvikling. Vores første samtalesaloner i den novembervåde kødby førte os til London, Torshavn og Helsinki, hvor vi har været med til at inspirere nye borgerlystne initiativer. Vores egen frustration over, at vi ikke rigtigt vidste, hvordan vi skulle komme i gang med at skabe alle de
forandringer, vi drømte om, endte med at gøre os til dem, Dansk Arkitektur Center inviterede til at indrette det hjørne af deres fællesskabs-udstilling, der skulle hjælpe gæsterne med at udvikle deres borgerlystne ideer fra tanke til handling. Det, der startede som vores egen skøre ide, har andre taget til sig.

Efterår
Vi bliver rørte og glade, når vi ser, hvordan ordet ”borgerlyst” lige så stille er ved glide ind i sproget, når vi hører, at folk over hele landet starter deres egen samtalesaloner og når mange fortæller, hvordan vores håndbog har hjulpet dem i gang med et borgerlystent projekt. Det har været givende, lærerigt og meget meningsfuldt at høste frugterne af alt vores arbejde. Men jo mere vores idéer og metoder har spredt sig, jo travlere har vi fået med at hjælpe andre godt i gang.
Vi har efterhånden fået så travlt, at det er blevet svært at fokusere på den nyudvikling og de tankeeksperimenter, der udgør grundstammen i vores samarbejde. Så nu vil vi gerne give os selv tid, plads og energi til at udvikle os i nye retninger.

Vinter
Derfor har den seneste tid været præget af eftertænksomhed. For vi er ikke i tvivl om, at der skal noget andet og mere til, end vi to kan klare alene. Samtidig er de åbenlyse forskelligheder, der hidtil har gjort vores samarbejde så frugtbart, begyndt at trække os i så forskellige retninger, at det er klart, at der skal ske noget nyt. Derfor splitter vi nu vores lille to-somme kerne op. Selvom vi ikke længere kommer til at arbejde så tæt sammen som før, er vi stadig gode venner – og ikke mindst vil vi også altid være hinandens inspirerende, udfordrende og tankevækkende faglige legekammerater. Men ved at splitte op, gør vi det nu nemmere for os at rendyrke de projekter, vi hver især synes rummer de største udviklingspotentialer – og skabe plads til, at andre kan være med på lige vilkår.

5. juni 2015 startede et nyt borgerlystent forår, og det fylder os begge to med masser af glæde og begejstring. Nu binder vi sløjfe på de første 5 års kredsløb og tætte parløb for at gøre plads til, at vores borgerlyst kan spire i nye konstellationer.