Bud 1: Skab meningsfulde mikrohandlinger

Bud 1: Skab meningsfulde mikrohandlinger

Dette indlæg er en del af serien “Fremtidens politiske partier

Hvordan kan de politiske partier udvikle sig til at være mere åbne, indbydende og borgerlystne? I virkeligheden kan dette spørgsmål måske endnu bedre formuleres således: Hvordan kan de politiske partier skabe sammenhæng mellem den lokale mikro-skala, som vi hver især oplever i vores egen hverdag, og den store makro-skala, som de politiske partier forholder sig til?

Herunder et bud på en måde at skabe denne sammenhæng: Skab meningsfulde mikrohandlinger

Kernen i den demokratiske praksis — det at være politisk aktiv — er mødet mellem mennesker. Det vil sige:

  • At lytte til andres holdninger
  • At formulere sine egne holdninger
  • At kunne ændre sine holdninger
  • At stå ved og handle på sine holdninger

De politiske partier er derfor vældigt gode til møder. Som et partimedlem sagde, kun halvt i spøg, “partier har flere ord for møder end grønlændere har for sne.” Men de fleste møder ligner hinanden. De bliver ofte tunge og kedelige, domineret af folk med mange ord og en svaghed for at benytte forskellige herskerteknikker til at præge samtalen. Det dræner engagement og interesse hos de fleste.

Partierne kan med fordel prøve at udvikle nye mødeformater, der kan fungere som meningsfulde mikrohandlinger for partipolitisk interesserede. Under den seneste valgkamp arrangerde flere partier dør-til-dør-kampagner hvor partimedlemmer og frivillige tog ud for at møde folk i øjenhøjde og fortælle om deres partis politik. Men det var de færreste frivillige, der havde lyst til at gå ud og stemme dørklokker.

Kan man udvikle andre mødeformater, der er forbundet med mere lyst? I USA har Obama-kampagnen f.eks. skræddersyet ikke færre end 22 forskellige mødeformater, som folk kan invitere til i deres eget hjem. Det kan være alt fra at invitere folk til at komme og se og snakke om den første TV-debat mellem de to præsident-kandidater, til et møde for at samle folk for at snakke om, hvad der ligger dem på sinde i forhold til valgkampen.

På den måde kan man ved at invitere til politiske møder i sit eget hjem udføre meningsfulde mikrohandlinger, som man selv kan sætte rammerne for.

Dette indlæg er en del af serien “Fremtidens politiske partier” – Næste indlæg af serien er:
Bud 2: Lav open source studiekredse

Billede taget af Hanne Hvattum.

Post your comment