Bud 3: Eksperimentér med flydende medlemsdemokrati

Bud 3: Eksperimentér med flydende medlemsdemokrati

Dette indlæg er en del af serien “Fremtidens politiske partier

Hvordan kan de politiske partier udvikle sig til at være mere åbne, indbydende og borgerlystne? I virkeligheden kan dette spørgsmål måske endnu bedre formuleres således: Hvordan kan de politiske partier skabe sammenhæng mellem den lokale mikro-skala, som vi hver især oplever i vores egen hverdag, og den store makro-skala, som de politiske partier forholder sig til?

Herunder et bud på en måde at skabe denne sammenhæng: Eksperimentér med flydende medlemsdemokrati

De politiske partier kan med fordel lade sig inspirere af det tyske piratparti, der har taget open source tanken et skridt videre og baseret partiets medlemsdemokrati på en open source software platform, der gør det muligt for de enkelte medlemmer at delegere sin stemme til et andet medlem — på alle politikområder, på enkelte politikområder, på enkelte forslag, eller slet ikke. Og samtidigt have mulighed for at trække sin stemme tilbage når som helst.

Dette resulterer i en flydende og foranderlig form for politikudvikling, hvor medlemmer løbende uddelegerer eller trækker deres stemmer tilbage. Og det gør det let at deltage, og gør det let at skalere sit engagement op eller ned efter tid, lyst og behov. Dette åbner op for en ny type politisk deltager, der ligger mellem borger og politiker — en meningsdanner. En lokal ekspert, der ikke ønsker at blive valgt, men som alligevel gerne vil arbejde aktivt for at udvikle partiets politik.


Et eksempel på flydende stemmedelegering. Pilene viser delegeringen af stemmer. Personerne til højre for den stiplede linje stemmer — enten kun med deres egen stemme, eller også med deres egen plus eventuelt andre stemmer, som de har fået delegeret.

Det afgørende for, om en sådan online medlemsdemokrati bliver en succes, er, at det er rigtige stemmer, der er i spil på platformen. Og den således har reel betydning for udviklingen af partiets politik. Det vil åbne op for yderligere, konkrete og meningsfulde mikrohandlinger, som partiets medlemmer kan udføre.

Endvidere kan en sådan platform knyttes til de forskellige open source studiekredse, så idéer og politikforslag fra studiekredsene lanceres på platformen, og tilsvarende: At forslag, som medlemmerne diskuterer på platformen, kan kvalificeres og videreudvikles af de relevante studiekredse.

Og hvis de danske partier ikke lige har mod på at kaste sig ud i piratpartiets kringlede Liquid Feedback-platform, så er der alternativer. Den tyske non-profit organisation Liquid Democracy Association har bygget software-platformen Adhocracy, og det danske firma Assembly Voting har også bygget en lignende platform, der rummer mange af de samme funktionaliteter, klar til brug.

Dette indlæg er en del af serien “Fremtidens politiske partier” – Næste indlæg af serien er:
Bud 4: Lav kvalitetskontrakter med de folkevalgte” 

Post your comment