Eksperiment: Grundlovsgildet

Eksperiment: Grundlovsgildet

I anledning af det store grundlovsjubilæum og Borgerlysts 5-års-fødselsdag (og afrunding på de første fem års parløb og kredsløb) holdt vi den 5. juni 2015 et stort sammenskudsgilde på kajen ved Gammel Dok.

Ideen kom fra Dansk Arkitektur Center, der også stod for alt det praktiske, og var tænkt som en afslutning på deres udstilling Fællesskab din By, hvor Borgerlyst havde et indrettet et hjørne, der skulle hjælpe gæsterne med at udvikle deres borgerlystne ideer fra tanke til handling.

Halvdelen af gæsterne havde meldt sig til at ankomme klokken 11, hvor byggeentusiasterne Louise og Louise fra v!gør hjalp dem med at bygge 5 langborde af genbrugstræ.

Klokken 13 ankom den anden halvdel af gæsterne, der havde taget mad med til sig selv og mindst én anden, så vi kunne sætte os ved et veldækket bord fuldt af lækker mad.

Da de meldte sig til, havde alle gæsterne skullet skrive et par ord om, hvad de syntes vi skulle fejre, tale om og måske sammen kunne få lyst til at forbedre under grundlovsgildet. Det havde vi skrevet sammen til en “tale-bølge”, hvor gæsterne rejste sig en efter en og læste en pointe, en anden havde skrevet til inspiration og eftertanke. Den følger under alle billederne.

Efter talebølgen bad vi deltagerne fortælle hinanden, hvad de havde skrevet og hvorfor og hvad de synes, der var værd at fejre. Næste runde var en snak om, hvad der gjorde os mest stolte af at være danske – og hvordan vi hver især kunne gøre vores til, at der fremover kommer mere af den slags af den slags i Danmark. Og afslutningsvis havde gæsterne mulighed for at gå en samtaletur to og to med en samtalemenu, inden vi rundede af og med det flagende Christiansborg i baggrunden ønskede alle en fantastisk grundlovsdag.

IMG_2314

IMG_2315

IMG_2319

IMG_2320

IMG_2324

IMG_2327

IMG_2328

IMG_2334

IMG_2337

IMG_2343

IMG_2347

IMG_2352

IMG_2355

IMG_2358

IMG_2359

IMG_2370

IMG_2372

IMG_2374

IMG_2380

IMG_2388

IMG_2400

GRUNDLOVS-TALE-BØLGE

Da vi holdt grundlovsgilde havde vi bedt alle gæsterne om at skrive et par ord om, hvad de skulle vi skulle hylde og fejre til grundlovsjubilæet. Hvad der overraskende godt i Danmark, og hvad der kunne forbedres.

Det krydsklippede vi til den “talebølge”, hvor alle gæsterne rundt om de selvbyggede langborde rejste sig en efter en og læste en pointe, en af de andre gæster havde bidraget med. Nogle pointer er kortet lidt ned, andre er klippet lidt sammen – men alle stemmer er med og det eneste vi har tilføjet er nogle af “binde-ledene” i form af “Vi skal fejre”, “Lad os hylde/Lad os sammen” og “Lad os skåle” for at skabe rytmen.

Det var i sig selv et tanke-sammenskud af de helt store og den perfekte samtalestarter omkring langbordet, fordi man både kunne fortælle, hvad man selv havde skrevet, men også hvad man blevet inspireret af, at andre havde skrevet.

*****************

Talebølge til grundlovsgildet 5. juni 2015

Krydsklippet af gæsternes stikord og tanker
*****************
Vi skal fejre, at vi har noget at skulle havde sagt.
Vi skal fejre, at vi lever i et demokratisk samfund.
At vi har mulighed for at stemme mindst hvert fjerde år.
At vi har et så fantastisk velfærdssamfund som vi har.
Det er jeg fand’me taknemlig for!
Lad os fejre ligeret og mangfoldighed.
Lad os fejre velfærd. Fællesskab og ro i gaden.
100 års seje kvindeudvikling.
Lad os fejre lysten til at ville hinanden.
Lysten til at passe på hinanden.
Lysten til at ville livet.
Lysten til at elske.
Lad os i dagens anledning spørge hinanden om fremtidens Danmark.
Hvor vil vi gerne hen?
Hvad var vi uden grundloven?
Kan vi undvære grundloven?
Hvad skal slettes?
Hvad skal tilføjes?
Hvad er forældet?
Med lov skal land bygges, men når man laver 100.000 siders love, skal man måske til at være mere kritisk.
Lad os hylde den lave korruptionsgrad i vores omgang med landets offentlige myndigheder.
Vi mangler en forfatningsdomstol, der overvåger om grundloven reelt bliver overholdt og beskytter borgerne mod politikernes selvfedhed.
Politikerne er ALT for fokuserede på, hvordan de fremtræder.
I medierne, på meningsmålinger, på enkeltsager.
Lad os fejre, at der er folk, der siger nej til at tage til
Folkemødet på Bornholm.
Lad os bandlyse ordet “indvandrer”, fordi det skaber afstand.
Der bliver krammet for lidt.
Folk er berøringsangste.
Lad os få flere kram i det offentlige rum.
Lad os kæmpe for et sundt og rummeligt samfund, hvor lighed kan blomstre!
Vi skal skærpe den gode tone og lære vores børn empati og skabertrang.
Lad os holde op med at pace hinanden til hele tiden at løbe hurtigere ud fra en logik om, at vi ikke har råd, og at der skal skæres ned.
Som en af de 5F’er (Fruentimmere, folkehold , fattige, fjolser og fanger) synes jeg, vi skal hylde, at det går voldsomt fremad med psykiatrien.
Lad os fejre, at selvom den politiske debat kan være rå og dreje sig meget om det målbare og økonomiske, så arbejder væresteder og herberger ude i den pulserende virkelighed stadig værdibaseret og nærværende.
Lad os fejre, at selvom vi som nation er præget af politikerlede, er der utroligt mange, der selv tager fat og gør noget for, at Danmark bliver et bedre sted at være.
Lad os skabe et samfund, hvor hvert enkelt individ ved, at det er vigtigt. Tempoet er i dag så hurtigt, at mange har svært ved at følge med og let kan føle sig uvæsentlige. Men selv på individplan kan man række ud og gøre en stor forskel i en lille sammenhæng.
Lad os vende tilbage til samtalen som limen i samværet med andre mennesker.
Lad os fejre, hvor let det er at møde et nyt menneske, når man ved, hvad man mødes om.
Lad os hylde, at vi traditionelt er et folk med en høj grad af tillid til hinanden – også dem, vi ikke kender.
Lad os hylde vores højskoler.
Lad os sammen undgå madspild og blive bedre til at sortere og genbruge affald.
Lad menneskene indtage København. Lad os fejre byrummene og udviklingen i vores fantastiske hovedstad.
Lad os hylde den store lighed i Danmark – der gør, at jeg kan gå på gaden – uden frygt.
3 år i et U-land har lært mig, at dette desværre ikke er en selvfølge.
Lad os hylde, at Danmark er et multi-tolerant samfund.
Lad os fejre, at alle velkomne i Danmark, når de byder ind med deres ressourcer, kompetencer og vilje.
Lad os byde dem, der endnu ikke er med i fællesskabet, velkommen.
Fællesskabet, ligheden og retssikkerheden fungerer rigtig godt.
Men vi skal huske, at de ikke er blevet realiseret af sig selv, og at de kan være under pres i disse år.
Fællesskab er sådan et smukt ord, men jeg er bekymret for, at det er ved at blive glemt. Derfor skal det hyldes.
At være fælles om noget, er ikke overraskende. Det er godt og selvfølgeligt.
Så lad os skåle for alle de fællesskaber og frivillige initiativer, som der kommer flere og flere af.
Lad os skåle for de lokale fællesskaber, der allerede findes og for dem, vi sammen kan skabe flere af.
Lad os skåle for, at der igen begynder at spire nye fællesskaber frem efter mange års
overdrevet fokus på det individuelle menneske.
Lad os fejre, at vi frit kan mødes på tværs af alle mulige grupperinger – og at der findes mennesker som jer, der arrangerer, at danskerne kan mødes på kryds og tværs.
Tak for jeres koncept og Grundlovsgilde, hip hip, ja I er hippe…og så et langt hurrahhhh.
Lad os fejre, at vi bor i et land, hvor vi gør noget så fjollet som det her til grundlovsdag…
Ind imellem skal man huske at spise frokost med en fremmed.
HipHipHurra
SKÅL!

*****************
Glædeligt grundlovsgilde fra Dansk Arkitektur Center, V!GØR og Borgerlyst