Eksperiment: Sammenskud Live

Eksperiment: Sammenskud Live

Det er langt fra alle vores projekter, der har været lige vellykkede. Et af dem, vi har brugt mest tid på, og som vi alligevel aldrig rigtigt fik til at fungere, er hjemmesiden Sammenskud.dk.

Idéen til Sammenskud opstod med inspiration fra det hedengangne amerikanske tidsskrift Whole Earth Catalog. Det var et alternativt opslagsværk, der vandt stor udbredelse i 1970’erne med en mærkelig blanding af helt konkrete redskaber, boganmeldelser, råd og idéer. Kataloget var en slags internet før internettet, hvor alskens sjove og overraskende idéer blev samlet af en dygtig redaktion. Og kataloget blev et samlingspunkt for en hel generation af alternativt tænkende borgerlystne, før det hed borgerlystne.

Tænk, hvis vi kunne lave et lignende inspirationskatalog over koncepter, som kunne inspirere en ny generation med redskaber til at forløse deres borgerlyst. En slags kogebog, hvor alle kunne finde — og dele! — opskrifter som samtalesaloner eller fødevarefællesskaber og kunne blive inspireret til at starte noget lignende op selv. Det burde tilmed være meget nemmere nu end i 1970’erne. For som vi beskriver i perspektivet om Sammenskud har vi alle set, hvordan nye internetplatforme som Facebook gør det let for folk at finde og komme i kontakt med hinanden. Hvordan Wikipedia har gjort det muligt for tusindvis af mennesker at udvikle en fantastisk samling af viden. Og hvordan sider som Gomore.dk, Couchsurfing.org og Landshare.net har gjort det let at finde sammen med ligesindede og deles om ressourcer, som ellers ville stå ubrugte hen.

Tænk, hvis vi kunne bygge en platform, der kunne få folk til at handle sammen på nye måder! Tænk, hvis vi kunne få folk fra hele Danmark (eller hele verden!) til at deltage og bidrage på denne platform! Tænk hvis det her kunne blive den nye Wikipedia for borgerlyst! En fælles værktøjskasse for handlekraft i hverdagen, hvor alle kunne byde ind med deres idéer og erfaringer fra borgerlystne projekter.

Dén ambition var både Andreas og Nadja meget opsatte på at føre ud i livet. Men Nadja havde travlt med alt muligt andet på det tidspunkt, og Andreas allierede sig derfor med sine venner Jacob Rask og Nikolaj Bøcher, der også tændte på idéen. Og sammen gik de i gang med at bygge hjemmesiden Sammenskud.dk. Andreas, Jacob og Nikolaj brugte lang tid på at indsamle opskrifter på koncepter, der kunne indgå i kataloget, og nørdede med mange skøre projekter og metoder fra hele verden. De brugte også lang tid på at undersøge tekniske løsninger og tilpasse plugins og grafik og nulre med detaljerne.

Men da Sammenskud.dk endelig var klar til launch, stod det hurtigt klart, at al den bagvedliggende research og arbejdet med at bygge platformen slet ikke var det sværeste. Det svære var at få folk til at bruge den. Og her kom konceptet helt til kort. Det var svært for andre at afkode, hvad Sammenskud.dk gik ud på. Al snakken om koncepter og opskrifter var blevet lidt for abstrakt og derfor var det tilsvarende svært at forstå, hvordan man selv kunne bidrage. Så det var der ikke rigtigt nogen, der gjorde, selvom begejstringen for selve idéen var stor.

I bedste beta-ånd arbejdede Andreas, Jacob og Nikolaj videre med at udvikle og simplificere siden, så den var nemmere at forstå. Men i virkeligheden var problemet endnu mere grundlæggende end den tekniske løsning og formidlingen af konceptet. Det var, at sidens grundlæggende udformning simpelthen ikke indbød til handling. Det blev aldrig mere end et inspirationskatalog.

Nu skal man ikke kimse ad inspirationskataloger. Nogle af vores andre eksperimenter –
som Folkets Stemmer og Hverdage – er netop inspirationskataloger, og vi får ofte mails fra folk, der skriver for at fortælle os, hvor meget inspiration og borgerlyst, de har fået ud af at udforske dem. De har selv fundet deres egne veje til en mere borgerlysten hverdag i spændingsfeltet mellem de mange sideordnede indlæg, i stedet for at skulle læse én tekst, hvor nogen påduttede dem, hvad de skulle mene. Og på samme måde kunne Sammenskud.dk med nogle justeringer sikkert have udviklet sig til et fint og meget brugbart inspirationskatalog, hvis vi bare havde påtaget os at blive ved med at fylde indhold i.

Men nu havde ambitionen med Sammenskud.dk fra starten været en anden. Det var meningen, der skulle komme handlinger og konkrete sammenskud ud af det. Men det viste sig, at alle de mange forskellige idéer og projekter på platformen endte med at gøre det sværere snarere end lettere at vælge, hvad man skulle engagere sig i. Det er lidt ligesom netdating: Alle har for travlt, og alle mener, de kan finde noget bedre. Man kigger på en anden måde, når man ved, at man har masser af muligheder og ikke er forpligtet til at vælge nogen af dem. På Sammenskud.dk stod alle idéer og projekter ligestillet, så hvordan skulle man så kunne vælge? Hvorfor skulle man lige vælge dét projekt fremfor alle de andre?

Mens webplatformen blev ved med at drille, skete der til gengæld noget interessant dengang vi holdt launchfest for Sammenskud.dk. I stedet for at holde launcharrangementet som en klassisk samtalesalon, havde Andreas arrangeret det som en slags ’menneskelig opslagstavle’. Han havde inviteret en håndfuld projektmagere til på to minutter at fortælle, hvad deres projekter gik ud på, og hvordan man kunne være med i projektet. Det var kort, men nok til, at gæsterne fik et indtryk af de forskellige projekter og hvor forskelligt sammenskud kunne komme til udtryk i praksis. Bagefter var der fredagsøl – og det var helt utroligt at se, hvor inspirerede gæsterne var blevet, hvordan oplægsholderne begyndte at udveksle erfaringer og hvor mange, der gik hen til oplægsholderne for at komme med på projekterne. Dét éne arrangement skabte på et par timer langt flere forbindelser, spirende sammenskud og handlinger, end de mange måneders arbejde med webplatformen havde gjort.

Og egentlig er det meget smukt i al sin banale enkelhed: Det handler helt grundlæggende om sociale relationer. Om fællesskaber. Om venner. Det handler om at møde mennesker. Når vi engagerer os i noget, er det oftest fordi, vi bliver trukket med af vores venner, eller fordi vi får det anbefalet igen og igen af mennesker, vi stoler på. Vi engagerer os, fordi vi kan se, at vi kan løse en konkret opgave og gøre en meget konkret forskel og hjælpe vores venner.

Efter lanceringen gik der ikke længe før Andreas, Jakob og Nikolaj slap Sammenskud.dk, og platformen lå i dvale et par måneder. Men Nadja og Andreas kunne ikke rigtigt glemme, hvor godt den ’levende opslagstavle’ fra launcharrangementet havde fungeret. Så vi besluttede at give Sammenskud.dk en chance til. Denne gang i form af en slags online ’opslagstavle’ over borgerlystne projekter, hvor man kunne slå projekter op, dele erfaringer og finde ligesindede. Stærkt inspirerede af det flotte amerikanske website If we ran the world ville vi gøre det så nemt som muligt at knække projektet op i mikrohandlinger, som de enkelte deltagere hurtigt kunne melde sig til at løse.
Vi kaldte det Sammenskud – Civilsamfundets udviklingsplatform, fordi det netop kunne være et sted, hvor man kunne søsætte nye initiativer sammen.

IT-virksomheden Aion lod os bruge deres webplatform som udgangspunkt for et simplere website og målet var nu, at platformen helt bogstaveligt skulle være rammen for de faglige sammenskudsgilder, vi havde så gode erfaringer med, og som havde givet siden sit navn. Siden havde et meget simpelt format: Man kunne slå en idé eller et projekt op og efterspørge ligesindede, der ville være med til at få det til at ske. Til hvert projekt kunne man oprette små to-do lister med mikrohandlinger, andre kunne påtage sig at udføre, så projektet hele tiden nåede et skridt nærmere målet. Man kunne efterspørge specifikke kompetencer eller perspektiver. Man kunne efterspørge konkrete ting som en bil, en svensknøgle eller en kasse æbler. Man kunne efterspørge kontakter, idéer eller deltagere. Og på den måde kunne man konstruere sine egne små Egon Olsen-agtige planer for det sammenskud, man gerne ville skabe.

Vi lagde en række af vores egne idéer til sammenskud op. Alt fra at starte samtalesaloner op nye steder i landet til vores idé om at genopfinde foreningsjuraen med et sæt fleksible byggeklodser inspireret af Creative Commons’ ophavsrettighedslicenser. Og igen inviterede vi andre borgerlystne til at dele deres idéer og starte deres egne sammenskud.

Men den nye version af Sammenskud.dk havde kun været i gang i et par uger, da civilsamfundsplatformen TagDel.dk blev lanceret. Den havde samme målsætning og var både teknologisk, ressource- og markedsføringsmæssigt Sammenskud.dk langt overlegen. Vi havde løbende sparret med Simon Holmberg og Stefan Tolstrup-Schmidt, der står bag Tag Del, og havde en rigtig god relation med dem, så vi overlod gladelig den del af civilsamfundets udviklingspotentiale til dem, lukkede Sammenskud.dk som selvstændig opslagstavle og flyttede indholdet over på TagDel.dk for at støtte op om dem i stedet. Det dér med webplatforme gjorde de alligevel meget bedre end os.

I mellemtiden blev Samtalesalonerne til gengæld ved med at udvikle sig og vise, hvor meget inspiration, netværk, sammenskud og handling, der opstår, når spændende mennesker mødes ansigt til ansigt. Og vi begyndte at overveje, om ikke vi kunne kombinere Samtalesalonerne med den menneskelige opslagstavle, der havde fungeret så godt til vores launchfest.

Så i vinteren 2013 resulterede det i nyt eksperiment: Sammenskud Live. Her var vi inspireret af andre digitale initiativer, der holder live-udgaver af deres online materiale. For eksempel de journalistiske innovatører i Zetland, der ikke bare udgiver lange magasin-artikler til e-bøger, men også afholder storstilede ‘pop-up magasin’-arrangementer med stort publikum og live interviews, optrædener og debatindlæg.

På samme måde skulle Sammenskud Live være en serie af møder, der hver især havde forskellige fokusområder og samfundsudfordringer som omdrejningspunkt. Et arrangement kunne handle om at udvikle nye mødeformater mellem det offentlige og civilsamfundet. Et andet kunne handle om nye former for online politikudvikling. Et tredje kunne handle om, hvordan kommuner og andre offentlige instanser kan skabe eksperimentalzoner, hvor borgerlystne projekter kan forsøge sig uden at skulle overholde alle reglerne fra dag 1.

Sammenskud Live skulle altså være en slags Samtalesaloner – men med langt mere fokus på idéudvikling og prototyping, så deltagerne sammen kan udvikle helt konkrete løsningsforslag og koncepter. Eller finde ud af, hvordan de kunne hjælpe hinanden videre med de projekter, de allerede var i gang med. Mest af alt minder Sammenskud Live-arrangementerne om de Løsningslaboratorier, vi efterhånden ofte bliver hyret til at holde for ministerier, styrelser, organisationer, kommuner og erhvervslivet. Forskellen er bare, at her er det os selv, der sætter et tema på dagsordenen, og at arrangementerne er åbne for alle, der har lyst til at deltage og føler, de har noget at byde ind med.

Ofte er vi stødt på de deltagere, der dukker op til Sammenskud Live-arrangementerne, i forbindelse med vores Løsningslaboratorier. Det er mennesker, der udøver en masse borgerlyst i kraft af deres arbejde, men som måske også ofte sidder ret alene med idéerne og virkelysten i deres organisation. Når de så møder hinanden og får lejlighed til at tale med fremsynede embedsmænd, der kender – og gerne vil forandre – systemet indefra og vender deres idéer med iværksættere, kunstnere, programmører og erfarne projektmagere, kan strøtanker og løse idéer på få timer udvikle sig til livskraftige løsninger. Så live-versionen af Sammenskud.dk viste sig at kunne rigtig meget af det, vi forgæves havde forsøgt med webplatformene.

Det blev dog kun til to Sammenskud Live-arrangementer, men det skyldes bestemt ikke manglende opbakning. Der har været masser af vildt engagerede deltagere til begge arrangementer, der sammen har udviklet en række meget konkrete og implementérbare løsningsforslag.

Så når vi ikke fik gjort mere ved Sammenskud Live var det mest fordi, vi havde for travlt med alt muligt andet. Vi er ikke i tvivl om, at idéen holder og behovet er der: Der er brug for mødesteder, hvor alle de borgerlystne fagpersoner, der til dagligt sidder alene med deres projekter, kan mødes, sparre på hinandens idéer, indgå i nye samarbejder og udvikle nye initiativer sammen.

Det var lige præcis den slags faglige sammenskudsgilder, der kan styrke og modne projekter og inspirere begejstre projektmagere til at udleve deres borgerlyst, vi gerne ville skabe fra starten af. Det tog os bare en lang, lang omvej at opdage.

 

Læs mere

  • Sidste udgave af det oprindelige Whole Earth Catalog udkom i 1974. Du kan finde hele samlingen af kataloger på http://wholeearth.com