Eksperiment: Samtalemiddage om Det Fælles Bedste

Eksperiment: Samtalemiddage om Det Fælles Bedste

Samtalemiddagene er egentlig ikke et rent Borgerlyst-eksperiment. Men snarere et bredere samarbejde, der fandt næring og voksede ud af samarbejdet mellem de seks foreninger, der stod bag det økologiske årsmøde på Samsø i april 2014.

Idéen til samtalemiddagene spirede i løbet af efteråret 2014, hvor Andreas sammen med sin veninde Sandra Villumsen fra Landsforeningen Praktisk Økologi tog initiativet til at projektet Det Fælles Bedste, der havde som målsætning at gøre torsdag den 15. januar 2015 til en fælles samtaledag for hele Danmark. En dag, hvor vi alle kunne tage en pause fra hverdagens travlhed og samles til samtalemiddage over hele landet for at tale sammen med folk, som ikke ligner os selv, og som vi måske ellers ikke ville have talt med. Hvor vi kunne tale om vores håb og bekymringer for fremtiden. Om hvilken fremtid vi ønsker at skabe sammen. Vi lavede denne video som invitation til samtalemiddagene:

Mere end 20 organisationer og foreninger på tværs af det danske civilsamfund deltog og var medafsendere på projektet. Ud over de 6 grønne foreninger var der bl.a. højskoler, kirker, tænketanke, aviser og oplysningsforbund, der opfordrede deres medlemmer og netværk til at invitere til deres egne samtalemiddage.

Vi havde tre mål med projektet:

For det første at give folk lokalt en anledning til at mødes og tale med folk, de ellers ikke ville have talt med.
For det andet at skabe grobund for, at disse samtaler kunne lede til nye relationer og samarbejder.
Og for det tredje, at vise hinanden og vores politikere, at vi gerne vil tale om fremtiden.

På denne måde håbede vi, at samtalemiddagene kunne fungere som en slags “lyttekampagne”, hvor middagsværter og -gæster ville dele deres håb og bekymringer for fremtiden med os, så vi kunne tegne et billede af danskernes tanker om fremtiden.

15. januar 2015 blev der afholdt mere end 60 samtalemiddage rundt om i Danmark (plus et par stykke i Norge) under overskriften Det Fælles Bedste og efterfølgende modtog tilbagemeldinger fra ca. 50 værter og gæster. Responsen var overvældende positiv. Deltagerne oplevede stor glæde og håb ved bare dét at mødes og tale sammen. Og for mange bekræftede middagen vigtigheden af at samarbejde på tværs og styrke de lokale fællesskaber:

Hold dine egne samtalemiddage

Du kan finde alt hvad du skal bruge til at holde dine egne samtalemiddage på detfaellesbedste.dk

Kreditering

Initiativet til samtalemiddagene for Det Fælles Bedste blev taget af Andreas Lloyd og Sandra Villumsen, inspireret af Samtalesaloner og det amerikanske projekt Living Room Conversations. Videoer og grafik blev lavet af Thomas Elsted.