Find din niche

Find din niche

PAS PÅ: At din idé ikke svulmer op

De fleste idéer opstår, fordi nogen ser noget, der kunne blive lidt bedre. Men efterhånden som du undersøger sagen nærmere og dykker dybere ned i problemstillingerne, vil du ofte opdage, at problemerne hænger sammen. 

Pludselig svulmer det lille projekt, du først havde i tankerne, op, og du føler pludselig ansvaret for alle børns trivsel, klodens madspild, alle klimaproblemerne eller hele demokratiet. Og så bliver det ofte fuldkommen uoverskueligt at gennemskue, hvor du skal tage fat.


PRØV I STEDET: At starte i det små og “keep it simple”

Bryd problemet ned til mindre problemer, du gerne vil løse og har en realistisk chance for at gøre noget ved. Det er bedre, at du starter i det små med et lille projekt, der fungerer, end et stort projekt, der aldrig kommer ud over rampen.

Da Københavns Fødevarefællesskab startede, var deres mål at lave et stort medlemsdrevet supermarked. Men dét er nærmest umuligt, når man hverken har penge, medlemmer eller erfaring. Så i stedet startede de med et helt simpelt koncept: Bestilling af poser med lokale økologiske grøntsager én gang om ugen i en kælder på Nørrebro. På den måde kunne de gøre sig en masse erfaringer og langsomt udvide med flere varer, flere medlemmer og flere lokalafdelinger andre steder i byen. Ved at reducere deres idé til et lille, men simpelt, koncept, kunne de komme hurtigt i gang og få den basale løsning til at fungere rigtig godt. Og derfra kunne de langsomt lade projektet vokse sig større og mere komplekst lidt efter lidt.

Tilsvarende startede vi Borgerlyst, fordi vi gerne ville ændre på politikernes og mediernes tomgangssnak, og genopdyrke befolkningens tiltro til, at det kunne være anderledes. Det var et stort og uformeligt problem, som det også var svært for andre at forstå. Det begyndte først rigtigt at fungere, da vi begyndte at afprøve vores forskellige eksperimenter, for der var vi nødt til at skære ind til benet og finde frem til essensen af, hvad vi gerne ville med det enkelte projekt. De var meget nemmere at forklare og formidle og skabe begejstring om.

Derfor begyndte vi at lancere Samtalesaloner, Folkets Valg, Folkets Stemmer, Sammenskud og Hverdage som selvstændig eksperimenter med deres egne, separate hjemmesider. De ligner Borgerlyst visuelt – bruger det samme patchwork, bare i andre farver – så man nemt kan se, at det hører sammen. Men det er meget nemmere at forklare dem hver for sig, end da de var filtret sammen under Borgerlyst. Og straks blev det meget lettere for andre at kopiere vores de idéer og koncepter, og starte deres egne afdelinger af for eksempel samtalesalonerne. På den måde står det enhver frit for at fokusere på den del af Borgerlyst, som fungerer for dem, uden at skulle forholde sig til resten.

Vi synes stadig selv, alle vores forskellige projekter hænger sammen og arbejder i den samme retning for den samme store overordnede vision – men nu kan alle andre selv vælge, om de foretrækker enkeltdelene eller helheden.

Giv den enkelte idé tid og plads til at være sin egen, for så vil den være lettere for andre at forstå, blive inspireret af og handle på.