Spild ikke din gode opstartsenergi på at søge støtte

Spild ikke din gode opstartsenergi på at søge støtte

PAS PÅ: At din borgerlyst og handlekraft ikke går tabt i et ansøgningsskema

Det er dejligt og meget privilegeret, at der findes støtteordninger og fonde i Danmark. Og de gør et kolossalt og vigtigt stykke arbejde. Men når det kommer til den tidligste opstart af borgerlystne projekter, kan det være en god idé at vente med at søge støtte, til idéen er modnet lidt. For når man skal søge støtte kræver puljerne og fondene forståeligt nok, at idéen understøtter fundatsen eller den overordnede strategi. Derfor kan det være svært at finde støtte til idéer, der tænker på tværs af strategierne eller henvender sig til målgrupper, der traditionelt ikke falder inden for fondenes primære fokusområder.

Samtidig har puljerne og fondene brug for at vide, hvem og hvad de giver deres penge ud til. Men som projektmager kan man sjældent svare på alle de strategiske spørgsmål fra starten – en del af projektet er jo at udvikle løsningerne og afklare, hvor behovet ligger. 

Ingen af delene er ensbetydende med, at idéen ikke er vigtig eller rigtig. Den er bare ikke moden nok endnu, til at du skal bruge din energi på at støtte. Brug i stedet energien på at blive klogere på idéen – og spørge dig selv, om du overhovedet har brug for de penge her og nu.
 

PRØV I STEDET: At starte med det, du allerede har ved hånden

Heldigvis behøver du sjældent økonomisk støtte for at komme i gang. Du kan nå langt at selv-organisere dit projekt og starte med små løsninger, der ikke koster så meget. Du skal regne med at bruge meget tid på det, og i sidste ende er tid selvfølgelig også penge. Men hvis bare du lægger tid og energi nok i projektet, er det sjældent nødvendigt at hive penge op af lommen i det første lange stykke tid.

Borgerlyst var faktisk meget tæt på ikke at være blevet til noget. For selvom vi egentlig slet ikke havde brug for penge til at starte med, lod vi os alligevel rive med, da alle begyndte at sige, at dét var velnok et spændende projekt, og det måtte der da være en masse fonde og instanser, der var interesserede i at støtte. Men vi var slet ikke afklarede nok til at kunne svare på alle de spørgsmål, som fondene stillede. I stedet besluttede vi at glemme alt om at søge støtte. Vores første eksperimenter var alligevel web-baserede og kostede næsten intet at starte. Den store investering lå i tid, energi, tanke- og handlekraft.
 
Det er ofte bedre at eksperimentere sig lidt frem med projekter og løsningsmulighederne i det små for at finde sine egne ben i projektet, inden man begynder at søge midler og skulle lægge sig fast på mål og strategier. Så undgå at bruge din gode opstartsenergi og kostbare tid på at søge midler, og fokusér i stedet på at se, hvor langt du faktisk kan komme ved hjælp af alle de ressourcer, du allerede har til rådighed. Tænk på, hvordan den mest skrabede, men alligevel funktionsdygtige, version af dit projekt kunne se ud, og fokusér på at finde ud af, hvordan du kan få startet dét. Og overvej så, hvordan du kan udvikle og skalere projektet, når du først er i gang.
 
Det er meget nemmere at komme i gang, hvis der ikke skal være økonomi til løn i det fra starten. Tjen dine penge på noget helt andet, og opfat dit projekt som en meningsfuld hobby, efteruddannelse eller netværksplatform. På den måde kan du ikke alene gå meget mere kompromisløst til værks, men du øger også muligheden for, at det kan udvikle sig til at være økonomisk bæredygtigt på længere sigt. Det kan du finde masser af konkrete eksempler på, hvordan andre har gjort og inspiration til, hvordan du selv kan gøre på Hverdage.dk.
 
Og så skal det retfærdigvis siges, at det selvfølgelig ikke alle projekter, som man kan klare på sin egen borgerlyst alene. I visse tilfælde og på visse tidspunkter ER det selvfølgelig en god idé at søge støtte. Men det er sjældent det bedste og mest energifyldte sted at starte udviklingen af et borgerlystent projekt.