#2 Andreas: Hvilke muligheder har du udelukket?

#2 Andreas: Hvilke muligheder har du udelukket?

Livet er en række hændelser, som vi ikke helt er klar til, men som vi bliver nødt til at forholde os til alligevel. Dårligt vejr, vand i kælderen, sygdom, forelskelser, skænderier, inspiration, bedrag, fejltagelser, fristelser, forvirring, fyring, begejstring og meget andet. De sætter hverdagen ud af kraft og giver dermed plads til nyt.

Uden vores trygge hverdag bliver vi konfronteret med alle de valg, som vi har truffet. Alle de valg, som vores hverdag bygger på. Var det nu også de rigtige beslutninger?

Det er i disse usikre øjeblikke, at vi med et sug i maven oplever livets fulde dybde. Hvor alt er muligt igen, og de valg vi har truffet står ligeværdigt side om side med muligheder vi havde glemt eller opgivet for længe siden. Som blomster på en solbeskinnet eng, uplukkede og afventende.

Men selvom vi er aldrig klar til dem, så er der stor forskel på, hvordan vi reagerer, når sådanne usikre øjeblikke indfinder sig. Vores første indskydelse er som oftest at skyde det fra os med en hovedrysten eller et stille gys: Tænk, at skulle forholde sig til alle disse valg igen. Al den usikkerhed! Og vi kaster straks ud i at få vores sikre hverdag tilbage på sporet igen.

Men somme tider er vores stræben efter den vante hverdags sikkerhed forgæves, uanset hvor hårdt vi prøver, og vi må forholde os til, at vores liv er i forandring – nok engang. Og vi bliver nødt til at leve i usikkerheden hvadenten vi vil eller ej.

Jeg tror det er sundt at prøve at konfrontere sin usikkerhed engang imellem, også når man ikke er tvunget til det. Så det er min opfordring til dig: prøv at lev i dette usikre øjeblik for en stund og kig ud over de mange blomstrende muligheder derude:

Hvilke muligheder har du udelukket?