Koda: Det demokratiske økosystem

Koda: Det demokratiske økosystem

Dette indlæg er sidste del af serien “Fremtidens politiske partier

Fremtidens politiske partier står overfor mange udfordringer. Men de kan finde trøst i, at de langt fra er de eneste institutioner, der udfordres i disse år. De politiske partier er en del af et større økosystem af gensidigt afhængige demokratiske institutioner: Medierne, interesseorganisationerne, den offentlige administration, domstolene og de folkevalgte forsamlinger.


Et simplificeret overblik over det demokratiske økosystem. Klik på billedet for at se en større udgave.

Alle disse institutioner er under et voksende forandringspres. Hvis vi kigger på de forskellige relationer og flows af viden, indflydelse og penge, der finder sted i dette økosystem, så er det tydeligt at se, hvordan de forskellige institutioner forandres i takt med at relationerne mellem dem forandres:

  • Borgerne og de folkevalgte kan tale direkte til hinanden gennem sociale medier.
  • Medierne presses på deres indtægter efterhånden som borgerne kan skaffe og skabe deres egne nyheder.
  • Interesseorganisationerne mister medlemmer og indflydelse i takt med at borgerne selv kan organisere sig udenom de traditionelle organisationsstrukturer.
  • Det offentlige embedsværk presses til større åbenhed og transparens i takt med normerne for åbenhed og tilgængelighed forandres.

Det danske demokratiske økosystem blev født ud af et feudalt monarki. Og op gennem det 20. århundrede har det udviklet sig til et forholdsvis stabilt, omend stadig mere komplekst, system af gensidigt afhængige interesser.

Dette demokratisk økosystem er nu atter i opbrud. Dets formål er under forandring. Og det giver anledning til at tænke ikke bare over, hvad det er for et system vi har — men også over hvilket system vi gerne vil have.

De tanker og de 6 bud jeg har givet i denne serie er ikke kun relevante for de politiske partier. De kan ligesåvel bruges i medlemsbårne interesseorganisationer eller i offentlige forvaltninger, der også har direkte relationer med borgerne.

(og her er det vigtigt at huske på, at borgerne — det er os alle sammen. Også dem, der arbejder i interesseorganisationerne, eller i den offentlige forvaltning, eller andre steder, hvor man kan være tilbøjelig til at glemme det)

Grunden til, at jeg har valgt at fokusere på de de politiske partier i denne serie, er ikke fordi jeg mener, at partierne kan forandre hele dette økosystem alene. Men netop fordi partierne ligger i krydsfeltet mellem stat og civilsamfund, så er de godt stillet til at gå foran og skabe nye former for deltagelse og engagement, der gentænke og udvikle samspillet mellem de bærende demokratiske institutioner i det 21. århundrede.

Men dette forudsætter en ny og stærkere gensidig tillid mellem politikere og borgere. På den ene side, at politikerne og partierne tør evaluere deres egen rolle i det demokratiske økosystem, og erkende, at deres arbejde kun er muligt i kraft af denne gensidige tillid, og arbejde for løbende at udvikle deres praksis. Og på den anden side kræver det, at vælgerne har tillid til deres politikere, og er villige til at belønne politikerne for deres evne til selvransagelse, fremfor at klandre dem for de fejlprioriteringer, de helt sikkert også vil gøre.

Jeg håber, at denne serie har angivet nogle mulige veje til at opbygge denne gensidige tillid.

Billede taget af Evan Leeson

4 comments

Post your comment