Mikael Hallstrøm Eriksen

Mikael Hallstrøm Eriksen

Tre ord, der beskriver det særlige ved din hverdag


Sammenhæng, nærhed, (plads og tid til) engagement.

Den vigtigste erfaring fra din hverdag i een sætning:


At have en grundstruktur, der fungerer i den forstand, at der er rum og tid til at være tilstede omkring de enkelte elementer den består af og til at nyde de spontane og uventede brud på den.

Hvem er du, og hvad optager dig til dagligt?

Mit navn er Mikael Hallstrøm Eriksen og min dagligdag drejer sig om flere forskellige ting, hvoraf et kandidatspeciale i antropologi, kunstworkshops i folkeskolen og familien pt. fylder mest.

Jeg har to sønner og en bonusdatter i alderen 3½ til 8½ år (alle på halv tid) og en skøn kæreste (på fuld tid). Vi flyttede sammen for et halvt år siden, og at få to familier til at fungere som én, har faktisk været lidt som at blive forælder på ny – dvs. både lærerigt, krævende og livsbekræftende. Mange selvfølgeligheder omkring hvordan man ‘gør’ familie er blevet udfordret – ikke fordi min kæreste og jeg er uenige, om hvordan vi gerne vil leve, men fordi der i de tusindvis af små, automatiserede hverdagsdetaljer, som livet (også) består af, faktisk kan gemme sig nogle ret underlige (og kontraproduktive) nogle.

At skrive speciale er en meget fri arbejdsform (‘her har du et halvt år, strukturér det, som du vil, men sørg for at aflevere et færdigt produkt om 6 måneder’), hvilket faktisk passer mig godt. Jeg har i flere år arbejdet som selvstændig billedkunstner, og trækker på en masse erfaringer og vaner derfra vedrørende selvdisciplin, struktur og vigtigheden af at arbejde, både når inspirationen er der, og når den er væk.

Hvordan har du valgt at indrette din hverdag?

Min hverdag består af relativt faste rammer med relativt foranderligt indhold. Til rammerne hører mit hjem, mine venner og min familie. Til indholdet hører de forskellige aktiviteter jeg har gang i.

Jeg bor i en 3-familiers andelsbolig i Økosamfundet Dyssekilde. Det betyder, at der – som i en større by – ofte er mennesker omkring mig, men også at det – modsat en større by – er mennesker, jeg kender godt og grundigt. Det har konkret indflydelse på min hverdag, f.eks. fordi børnene har kunnet lege på egen hånd rundt omkring i landsbyen lige siden de var helt små, hvilket har givet dem mulighed for et relativt selvstændigt og frit børneliv og mig mulighed for et meningsfuldt og (bilder jeg mig ind) mindre stresset voksenliv.

Børnene giver også en række rammer. De er hos mig i hverdagene og hos deres mor i København i weekenderne. Dvs. at mine hverdage har en fast tidsmæssig struktur (skolen starter kl. 8, børnehaven lukker kl. 17, ungerne er sultne kl. 18, skal sove kl. 20, osv.) og masser af faste rutiner (madpakker, tøjvask, fodboldtræning, godnatlæsning, osv), hvilket på den ene side er enormt rart og meningsfuldt, men også kan resultere i at automatpiloten tager helt over. Når det sker bliver jeg smågnaven og irritabel og så er det med at komme ud af klappen og bryde rutinerne (sove ved stranden, lege og den slags).

Indholdet består af en skønsom blanding af computerarbejde, kreative byggeprojekter, ret mange møder (foreningslivet er stærkt hvor jeg bor…) og fælles arbejdsdage (f.eks. i skolen, børnehaven, , huset eller landsbyen). Meget af det jeg laver er også sæsonafhængigt, f.eks. går det meste af juli måned med at stable en lokal musik- og kulturfestival på benene.

Tekst til illustrationen (klik på billedet for at se en større udgave):

Konkret fysisk nærhed. De centrale elementer i min hverdag ligger side om side, indenfor en meget lille radius. Det giver ro, overskuelighed og nærhed med landskabet og de mennesker der bebor det!

Hvor mange penge skal du tjene for at få din hverdag til at hænge sammen? Og hvad bruger du resten til?


Jeg bor og spiser for i alt ca. 6000 kr./måned. Derudover kommer institutionspladser, transport, tøj, gaver, rejser, osv, osv. I alt har jeg derfor brug for omkring 10.000 kr./måned. Det er ikke alverden, men mere end en SU kan bære, så den suppleres med indtægter fra skulptursalg og -workshops. Jeg har desuden taget et halvt års lån, for at kunne koncentrere mig om specialet.

Hvorfor er du endt med denne hverdag? Hvad har du gjort undervejs?

En lang række af valg og tilfældigheder. Af konkrete ting har jeg valgt at flytte væk fra København, at få børn relativt tidligt (da jeg var 24), flytte sammen med min kæreste og hendes datter og prioritere den frihed, det giver at leve billigt højere, end den frihed det giver at tjene mange penge.

Hvad har du valgt fra? Hvilke muligheder har du udelukket?

Jeg føler faktisk ikke, at jeg har valgt noget fra! Men det passer ikke helt, for jeg har meget konkret fravalgt en hverdag i storbyen. Men det føles mere som et til- end fravalg.

Hvordan har din hverdag forandret sig om fem år?


Jeg har mere lønnet arbejde og mindre frivilligt.