Redskab: Sådan giver du dit projekt en visuel identitet

Redskab: Sådan giver du dit projekt en visuel identitet

De fleste ideer og projekter bliver langt mere konkrete og lette at forholde sig til, når de får en grafisk identitet. Men det kræver en dygtig grafiker at hive essensen ud af flyvske tanker tidligt i en projektfase, hvor samtalerne med grafikeren ofte er væsentlig del af arbejdet med at konkretisere konceptet og hvæsse det på plads. Jan Rasmussen og Nadja har arbejdet sammen på mange forskellige projekter efterhånden, og han har en meget fin evne til at trække nogle helt andre ting ud af hendes hjerne, end dem hun selv er bevidst om. Her fortæller han om processen set fra grafikerens synsvinkel, så der forhåbentlig er mange andre, der i de kritiske indledende faser kan blive inspireret til at komme videre og få skabt deres projekters grafiske garderobe.