Sammenskud Live #0

Sammenskud Live #0

Torsdag d. 7. februar 2013 afholdt vi et løsningslaboratorium, der satte fokus på spændingsfeltet mellem civilsamfundet og den offentlige sektor. Til salonen samlede vi et håndplukket mix af civilsamfundets nye nøgleaktører, juridiske og forvaltningsmæssige kompetencer, nytænkende embedsfolk og nysgerrige penne.

De 35 deltagere sparrede og arbejdede sammen på kryds og tværs om at udvikle de organisatoriske byggeklodser, der kan understøtte de nye tendenser inden for socialt iværksætteri, online fællesskaber, collaborative consumption og borgerlyst. Og dermed forvandle de juridiske gråzoner til frugtbare udviklingszoner.

Ud fra dette første løsningslaboratorium har vi trukket seks hovedtemaer ud, der gik markant igen og igen i deltagernes samtaler og idéer, og som vi synes, at der er grundlag for at arbejde meget mere og grundigere med. De seks hovedtemaer er:

1) Hvordan skaber vi nye mødesteder og -formater, hvor civilsamfundets aktører og det offentlige kan snakke sammen i øjenhøjde på nye, konstruktive måder?

2) Hvordan kan vi hjælpe de ledige – civilsamfundets største uudnyttede ressource — til at blive aktive medudviklere af samfundet?

3) Hvordan kan vi udvikle og opdyrke “eksperimental-zoner”, hvor det er tilladt at tænke frit og lave fejl, mens man udvikler nye formater og koncepter?

4) Hvordan skaber vi grobund for “bottom-up-lovgivning” og borgerdrevne lovgivningsprocesser online?

5) Hvordan kan vi udvikle nye juridiske byggeklodser, der gør det nemmere for sociale iværksættere og nye civilsamfundsprojekter at styre gennem opstartsprocessen?

6) Hvordan tuner vi embedsværket, så det bliver mere smidigt, åbent og lyttende?