Sammenskud Live #1: Nye mødeformater: Bedre samtaler mellem det offentlige og civilsamfundet

Sammenskud Live #1: Nye mødeformater: Bedre samtaler mellem det offentlige og civilsamfundet

Tirsdag d. 14. maj 2013 havde Borgerlyst premiere på Sammenskud Live – et uformelt, arbejdende værksted og fagligt sammenskudsgild, der udvikler nye samfundskoncepter.

Det første Sammenskud havde fokus på nye mødeformater – og her grupperede ideerne sig omkring:

  • Pop-up-møder — nye måder at skabe møder i midlertidige rammer, ofte i det offentlige rum. En af idéerne var at give borgere en “veninde-bog”, som de kunne bruge til at interviewe hinanden med, og sende videre som stafet — og på den måde få perspektiver og idéer fra folk, der ellers aldrig ville komme i dialog med det offentlige.
  • Lyttemøder — nye mødeformer, hvor dem, der almindeligvis har autoritet og taletid, holder mund og lader andre, der ellers ikke kommer til orde, få lejlighed til at dele deres perspektiver. Som f.eks. da 3F arrangerede et lyttemøde på Folkemødet i 2011, hvor arbejdsløse bornholmere fik lejlighed til at komme til orde overfor en gruppe folketingspolitikere. Vi snakkede en del om, hvordan man kunne tilpasse lyttemøder i andre sammenhænge, hvor der er en ulige magtbalance. F.eks. mellem professorer og studerende, læger og patienter og pårørende, eller arbejdsgivere og ansatte.
  • Alternative invitationer fra det offentlige til civilsamfundet — hvordan kan det offentlige komme mere i øjenhøjde og møde borgerne, der hvor de er? Her handlede det meget om at hjælpe embedsfolkene til at finde modet til at prøve kræfter med noget nyt og ukendt, som de ikke helt ved hvordan vil ende på forhånd.
  • Nye måder at trække beslutningstagere, politikere, journalister og embedsværk til civilsamfundets initiativer – f.eks. ved at skabe nye samlingspunkter, hvor folk kan mødes på tværs af sektorer. Måske lidt ligesom dette Sammenskud.

Alt i alt kom der en masse interessante samtaler og nye koncepter ud af Sammenskuddet.