Sammenskud Live idé: De ledige – civilsamfundets største uudnyttede ressource

Sammenskud Live idé: De ledige – civilsamfundets største uudnyttede ressource

Rigtig mange ledige har masser af lyst og gå-på-mod til at hjælpe med at udvikle samfundet. Mange har oven i købet det tidsmæssige overskud i hverdagen, der udgør den optimale grobund for at deltage aktivt og frivilligt i borgerlystne aktiviteter.

Der er ovenikøbet gode chancer for, at de både ville udvikle en masse konkrete kompetencer, mens de var med til at udvikle samfundet og ville få boostet deres netværk markant undervejs. Hvilket igen ville hjælpe dem tættere på at komme i beskæftigelse.

Men i dag er det svært at bringe denne kolossale uudnyttede ressource, fordi de ledige lynhurtigt risikerer at komme i klemme i dagpengesystemet – og de borgerlystne projekter nemt bliver anklaget for at erstatte jobs med frivillig arbejdskraft.

Det synes vi er for ærgerligt – og derfor vil vi gerne udvikle nye former for beskæftigelsespolitik og muligheder for at booste de lediges kompetencer og netværk mens de aktivt medudvikler samfundet og løser opgaver, der ikke ellers ville have været råd til at løse.