Sammenskud Live idé: Juridiske byggeklodser til organisering i civilsamfundet

Sammenskud Live idé: Juridiske byggeklodser til organisering i civilsamfundet

Det er en grundudfordring for nye initiativer i civilsamfundet at der ofte ligger rigtigt meget bureaukrati i starten før man kan komme i gang.

Mange gange ender midlertidige projekter med at blive til foreninger bare for at kunne opfylde forskellige offentlige krav i forhold til støtte, lokaler eller rådgivning. Og så skal skrives vedtægter, holdes generalforsamlinger og skrives referater.

Og det dræner energien og modet hos initiativtagerne at forholde sig til alle disse juridiske omstændigheder og alt, hvad der kan gå galt: Folk begynder simpelthen at tale anderledes når de er til generalforsamling. Det hele kommer til at blive præget af lovgivningens sprog i stedet for af den uformelle tone og begejstring, der ellers kendetegner disse projekter.

Der er behov for at udvikle en simpel struktur af juridiske byggeklodser, der kan gøre det meget lettere for civilsamfundets aktører at organisere sig på kryds og tværs uden at skulle kæmpe med dette drænende bureaukrati.

Forbilledet kunne være det internationale projekt Creative Commons, der har skabt en klar og let gennemskuelig Copyright-struktur, der gør det let at definere under hvilken rettighedslicens man ønsker at udgive sine kreative værker (som musik, billeder, tekst osv.).

Gennem en opdeling i fire klart gennemskuelige byggeklodser kan man let bestemme om man vil tillade deling, remixing og kommerciel brug af ens værk uden at andre skal spørge een om lov først (se mere om Creative Commons her).

Kan vi lave et sæt af juridiske byggeklodser á la Creative Commons for organisering i civilsamfundet? Byggeklodser, der både kan gøre det let at bygge sine egne vedtægter, men som også kan håndtere midlertidige projekter, der ikke skal formaliseres som en egentlig organisation?

Eksempler på byggeklodser kunne være:

  • Formål
  • Medlemmer // ejerskab
  • Ind- og udtræden
  • Generalforsamling
  • Daglig ledelse // Bestyrelse
  • Tegningsberettigede // Hæftelse
  • Regnskab
  • Fordeling af overskud
  • Ændring af byggeklodser
  • Opløsning

Kunne man forestille sig, at et midlertidigt projekt kun behøvede tre klodser, mens en forening skulle have fem, og en socialøkonomisk virksomhed skulle have otte?

Og at hvis det midlertidige projekt voksede, så kunne det let bygge flere klodser på og blive en forening — og tilsvarende fra forening til socialøkonomisk virksomhed?

En sådan struktur ville også være en stor hjælp for sociale iværksættere, der lige nu har meget svært ved at starte deres projekter på et solidt juridisk grundlag, fordi reglerne på området er uklare, og fordi de ofte mangler ressourcer til juridisk rådgivning.