Snabslanten

Snabslanten

Det er ofte unødigt tungt og besværligt at søge penge til borgerlystent projekt. Alt for ofte kræver det, at man skal forholde sig til regler og krav, man ikke er rustet til at forholde sig til. Derfor ville vi ønske, at alle landets fonde og kommuner lod sig inspirere af Københavns Kommunes initiativ, Snabslanten.

Det er svensk slang, der direkte oversat betyder ’hurtige penge’. Og Snabslanten kalder sig da også for “de hurtigste penge i byen”. Det er en støtteordning for folk, der ellers aldrig ville søge støtte: Borgerlystne unge nybegyndere med gode idéer til små projekter, der ikke koster alverden, og som er samfunds- og kulturrelevante i bredeste forstand. Faktisk lægger folkene bag Snabslanten vægt på, at ansøgningerne ikke ser for tjekkede ud, for det er jo et tegn på, at man har prøvet det før!

 Derfor er Snabslanten indrettet, så det er så let at søge og få svar som overhovedet muligt:

  • Man kan søge som privatperson — der er ingen krav om, at man har forening, vedtægter eller regler i ryggen.
  • Der er ingen ansøgningsfrist. Man udfylder bare et skema online med kontaktoplysninger, en kort projektbeskrivelse og et budget. Og så får man svar inden for 14 dage.
  • Ansøgningerne vurderes af et frivilligt udvalg af unge projektmagere, der har erfaring med at lave lignende projekter. Udvalget beslutter helt selv, hvem der skal have del i de penge, som Snabslanten råder over. Men der må ikke gives mere end 10.000 kroner til et enkelt projekt.
  • Afrapportering og dokumentation holdes på et minimum. Senest en måned efter projektet er slut, skal man indsende et regnskab og en kort beskrivelse af, hvordan projektet forløb, og hvad man lærte af det.

I dag er Snabslanten målrettet unge københavnere mellem 13 og 30 år. Men man burde bruge de samme udvælgelsesmetoder og -kriterier for hurtige opstartsmidler til borgerlystne nybegyndere i alle aldre og i hele landet. Der burde være en Snabslant i alle kommuner i Danmark. Det ville gøre, at mange flere kunne komme godt og hurtigt igang med borgerlystne initiativer – og bruge de første småprojekter som træningslejr for større og mere ambitiøse idéer på længere sigt.

Læs mere på Snabslanten.dk