Sylvester Roepstorff

Sylvester Roepstorff

Tre ord, der beskriver det særlige ved din hverdag:

Jeg har en flerstrenget, børnepassende og skrivende hverdag.

Den vigtigste erfaring fra din hverdag i én sætning:

Alle konflikter bunder i hastigheds-forskelle, derfor er evnen til at lave ting langsomt lige så vigtig som (hvis ikke vigtigere end) at kunne skrue sit tempo op og ofte helt at droppe sine forehavende.

Hvem er du, og hvad optager dig til dagligt?

Dagligdagen har faktisk optaget mig her på det seneste fordi jeg har skrevet om København som ramme om mit liv og om en forestilling, der spillede på mange dagligdags-ting og gjorde dem – relevante. – Men ellers bestræber jeg mig på at bevæge mig nogle centimeter om dagen – ad en vej jeg også bestræber mig på at blive mere klar over hvor fører hen. Det er en modsatrettet bevægelse: på engang at komme mere ind i det sted jeg lever, mit hjem, mit lokalområde, min by, mit land, min verden, og at gøre mig mere uafhængig af stederne, det vil sige mere forankret i (ja, i mangel af et bedre ord) ånden, i kærligheden.

Det vil sige at jeg dagligt prøver at holde mig for øje at være mere engageret i forholdene omkring mig, i at gøre noget (- uden at forvente noget til gengæld), og at blive klogere, hvilket vel dybest set vil sige at gøre sig selv mindre i forhold til universet. Det vil også sige at jeg håber at blive bedre til at sige de ting jeg tænker, at være mere hensynsløs og ærlig, men også bedre til at leve mig ind i andre mennesker og at gøre noget for dem. Det er et mål for mig at kunne rumme smerterne, både mine egne og andres, og ikke at være bange for at se det komiske, det glade og det tragiske i vores liv.

Hvordan har du valgt at indrette din hverdag?

Jeg er så priviligeret at jeg har adskillige timer til at lave det jeg både synes er mest meningsfuldt og som jeg holder mest af. Så jeg arbejder hjemme selv om det ikke er det jeg bruger mest tid på, det er børnene. – Desuden er jeg ikke så sikker på at jeg har valgt denne hverdag, den er kommet til mig og jeg tager imod den med alt hvad den byder.

Hvor mange penge skal du tjene for at få din hverdag til at hænge sammen? Og hvad bruger du resten til?

Jeg tjener ingen penge og jeg har en hverdag. Resten bruger jeg til hverdagsting.

Hvorfor er du endt med denne hverdag? Hvad har du gjort undervejs?

Jeg har været heldig – og jeg har været drevet af sexuel drift, kærlighed og åndelig stræben i et eller andet målestoksforhold, der har gjort at jeg har hvad jeg har og har givet afkald på noget jeg måske savner, men som jeg ikke desto mindre har måttet anse som sekundært. Ellers havde jeg vel haft en anden hverdag.

Hvad har du valgt fra? Hvilke muligheder har du udelukket?

Ungkarletilværelsen. At være nomade. Arbejdsexces.

Hvad har været de vigtigste forandringer i din hverdag indenfor de sidste år — og hvordan forventer du din hverdag vil forandre sig i de kommende år?

At få barn. At blive skilt. At blive gift. At få flere børn. At være med i Trampolinhuset og visAvis og møde de mennesker der har været med. At møde og arbejde med Rune som jeg laver Tankebanken med og at møde og arbejde sammen med Mikael, som jeg laver Gadeuniversitetet sammen med, at spille sammen med drengene i Bazookahosen.

Jeg forventer at min hverdag komme til at overlappe noget mere med den del af den produktive samfundsøkonomi der har med penge at gøre, altså det almindelige arbejdsmarked, – altså at jeg kommer længere ind i overgangen fra ikke-lønnet til lønnet arbejde, men også at den komme til at overlappe med det der med et gammeldags ord hedder den borgerlige offentlighed, hvis ikke jeg i virkeligheden hermed mener: den subversive og alternative samfundsopbygning.

Foto: Eja Holbek Roepstorff