Fremtidens politiske partier

Koda: Det demokratiske økosystem

Vi kan ikke forvente, at de politiske partier kan forandre hele det demokratiske økosystem alene. Men fordi partierne ligger i krydsfeltet mellem stat og civilsamfund så er de godt stillet til at gå foran og skabe nye former for deltagelse, der gentænke og udvikle demokratiet i det 21. århundrede.