Møder

Møder

Gode møder kan få ting til at ske, bringe nye perspektiver i spil, styrke fællesskabet og give masser af ny energi. Desværre har alt for mange møder i stedet det med at trække tid og tænder ud.

Derfor er det en god idé at holde færre møder, men til gengæld sørge for at have forberedt dem så godt, at hvert møde skaber ny begejstring og styrker sammenholdet.

Eksperiment: Træffetid

Undren: Det er hverken ideerne eller borgerlysten, det skorter på blandt borgerne. Men rigtig mange har svært ved at udvikle deres ideer fra tanke til handling – hvordan kan vi bedst hjælpe dem godt igang?

Prototype: I et par år havde vi fast træffetid hver mandag fra 16 til 18 på en café, hvor alle kunne komme forbi til intensiv spontansparring på deres borgerlystne idé eller projekt. Det var gratis og der var ingen tidsbestilling, så vi hjalp bare folk efterhånden som de kom – og når der var mange, fik de ofte en masse ud af at sparre med hinanden.

Perspektiv: Møder

Gode møder kan få ting til at ske, bringe nye perspektiver i spil, styrke fællesskabet og give masser af ny energi. Desværre har alt for mange møder i stedet det med at trække tid og tænder ud. Derfor er det en god idé at holde færre møder, men til gengæld sørge for at have forberedt dem så godt, at hvert møde skaber ny begejstring og styrker sammenholdet.

Eksperiment: Mere mødelyst

Undren: Hvorfor går så meget tid i det danske arbejdsliv med dårlige møder? Og kan vi ikke bruge nogle af de teknikker vi har udviklet til Samtalesaloner og Løsningslaboratorier som inspiration til at holde bedre møder?

Prototype: En artikel til Kommunikationsforum, der giver opskriften på borgerlystne mødeformer og eksempler på, hvordan vi har brugt dem til at hjælpe forskellige virksomheder og organisationer til at tale bedre sammen.

Lynkursus: Hold bedre møder

Det første skridt på vejen til bedre møder er at anerkende, at det ikke bare noget, der sker af sig selv. Det er en kunst, der kræver tid og øvelse – for gode møder forudsætter tillid og en fælles forståelse af, hvordan mødet skal forløbe, og hvad der skal besluttes. Uanset…

Lynkursus: Sådan samarbejder I online

At skabe energi, begejstring og handlekraft når I mødes handler i høj grad også om ikke at holde flere møder end nødvendigt. Rigtigt mange organisationer holder møder med et fast interval ugentligt eller månedligt, uden at der er lige stort behov for at holde et møde hver gang. Og der…

Demokrati er svært

Der er så mange af os, der ikke kan overskue at komme til generalforsamlinger eller stille op til en bestyrelse. Men hvorfor egentlig? Her er seks grunde til, at demokrati er svært…

Fire nye danske mødedogmer

På vores åbne værksted om Bedre Møder holdt jeg et lille oplæg om hvordan vi kan blive bedre til at holde møder i vores organisationer. Du kan læse teksten bag her…