Samtaler

Samtaler

Vi har alle sammen et naturtalent for at være borgerlystne, men mange af os er ude af træning. Derfor kan det føles akavet, de første gange man deler sine spirende idéer eller tager hul på sine første små initiativer.

Det er helt naturligt, man skal lige have lov at øve sig, og man er nødt til at forsøge sig frem. Men det kan hjælpe meget på selvtilliden, hvis man aftaler med sig selv, at det er ok at være nybegynder.

Eksperiment: Folkets Valg

Undren: Når der er valgkamp føles det ofte som om politikerne diskuterer hen over hovedet på vælgerne. De diskuterer tal og enkeltsager, vælgerne ikke har en chance for at forholde sig til – og alt for ofte bliver det til en skyttegravskrig, hvor ingen lytter til hinanden. Hvad ville vælgerne egentlig selv sætte på dagsordenen, hvis vi havde valget – og hvordan ville vi så snakke om det?

Prototype: Da Lars Løkke Rasmussen udskrev valg i 2011 udskrev Borgerlyst også valg. Folkets Valg. En alternativ valgkampagne, hvor deltagerne hver dag klokken 11 modtog en SMS med et spørgsmål, de kunne snakke med kolleger og familie om i frokostpausen. På den måde satte vi gang i nogle alternative samtaler om politik, demokrati og de handlinger og valg, borgerne foretager i deres egen hverdag.

Eksperiment: Folkets Stemmer

Undren: Hvorfor hører vi ikke folkets stemmer mere i medierne? Og hvad siger folket egentlig, hvis vi spørger dem – og ikke politikerne, spindoktorerne og de professionelle debattører – hvordan demokratiet har det nutildags?

Prototype: En videoblog med små video-interviews med venner og bekendte, der svarede på de samme 15 spørgsmål om demokrati, samfundssind og samtalekultur.

Eksperiment: Træffetid

Undren: Det er hverken ideerne eller borgerlysten, det skorter på blandt borgerne. Men rigtig mange har svært ved at udvikle deres ideer fra tanke til handling – hvordan kan vi bedst hjælpe dem godt igang?

Prototype: I et par år havde vi fast træffetid hver mandag fra 16 til 18 på en café, hvor alle kunne komme forbi til intensiv spontansparring på deres borgerlystne idé eller projekt. Det var gratis og der var ingen tidsbestilling, så vi hjalp bare folk efterhånden som de kom – og når der var mange, fik de ofte en masse ud af at sparre med hinanden.

Perspektiv: Samtaler

Samtaler er roden til alt godt. Når vi snakker med nogen, der ikke ligner os selv, får vi nye perspektiver på vores idéer og indblik i andre livsformer. Jo mere vi øver os i at dele vores tanker, holdninger og begejstring med hinanden, jo nemmere bliver det også at finde sammen om at føre tankerne ud i livet.

FILM: Hvad er en samtalesalon?

Samtalesaloner gør det lettere at møde nye mennesker gennem tankevækkende samtaler. Se en lille film fra da vi holdt Samtalesalon om LØN, hør lidt om tankerne bag og mød et par gæster.

Eksperiment: Mere mødelyst

Undren: Hvorfor går så meget tid i det danske arbejdsliv med dårlige møder? Og kan vi ikke bruge nogle af de teknikker vi har udviklet til Samtalesaloner og Løsningslaboratorier som inspiration til at holde bedre møder?

Prototype: En artikel til Kommunikationsforum, der giver opskriften på borgerlystne mødeformer og eksempler på, hvordan vi har brugt dem til at hjælpe forskellige virksomheder og organisationer til at tale bedre sammen.

Eksperiment: Pop-Up-Kulturklubben

Undren: Hvorfor søger vi altid kulturoplevelser sammen med dem, vi allerede kender. Kunne det ikke være sjovt at mødes i ukurante grupper og snakke om oplevelserne med nogen, man ikke allerede ved, hvad mener?

Prototype: Spontane kulturmøder, hvor en masse mennesker, der ikke allerede kender hinanden køber billet til den samme forestilling og snakker om oplevelserne i samtalesaloner før, i pausen og efter forestillingen.

Eksperiment: Samtalesøndag

Undren: Hvordan kan vi folk til at snakke mere konstruktivt sammen ovenpå skyderierne i København i februar 2015?

Prototype: En opfordring til alle borgere rundt om i landet til at bruge en time på at snakke med en fremmed. Den samme søndag og ud fra den samtalemenu, som alle kunne printe og tage med i skoven, til søndagsfrokosten, på legepladsen eller i toget.