Regler

Regler

Hvis man har lyst til at sætte et projekt i gang, risikerer man meget hurtigt at ramme en mur af bureaukrati og bekymringer.

Det kan nemt lægge en dæmper på selv den bedste og mest borgerlystne idé. Derfor er det vigtigt at give sig selv og projektet lov til at udvikle sig lidt, inden alle de store spørgsmål om tilladelser, vedtægter og fondsansøgninger begynder at begrænse handlekraften.

Eksperiment: Aktiv uorganisering

Undren: Hvor stor en forskel kan to helt almindelige borgere egentlig gøre alene i kraft af deres egen borgerlyst. Uden at søge støtte, uden at have nogen i ryggen og uden at starte en forening?

Prototype: 5 års løbende eksperimenter med at handle og arbejde uden at gøre alle de ting, man normalt gør, når man gerne vil sætte noget nyt igang. Og dermed også en masse undersøgelser af, hvor udfordringerne opstår – og hvad der går overraskende nemt, når man lader borgerlysten drive værket.

Eksperiment: Træffetid

Undren: Det er hverken ideerne eller borgerlysten, det skorter på blandt borgerne. Men rigtig mange har svært ved at udvikle deres ideer fra tanke til handling – hvordan kan vi bedst hjælpe dem godt igang?

Prototype: I et par år havde vi fast træffetid hver mandag fra 16 til 18 på en café, hvor alle kunne komme forbi til intensiv spontansparring på deres borgerlystne idé eller projekt. Det var gratis og der var ingen tidsbestilling, så vi hjalp bare folk efterhånden som de kom – og når der var mange, fik de ofte en masse ud af at sparre med hinanden.

Perspektiv: Regler

Hvis man har lyst til at sætte et projekt i gang, risikerer man meget hurtigt at ramme en mur af bureaukrati og bekymringer. Det kan nemt lægge en dæmper på selv den bedste og mest borgerlystne idé. Derfor er det vigtigt at give sig selv og projektet lov til at udvikle sig lidt, inden alle de store spørgsmål om tilladelser, vedtægter og fondsansøgninger begynder at begrænse handlekraften. At lade lysten drive værket så længe som muligt.

Snabslanten

Det er ofte unødigt tungt og besværligt at søge penge til borgerlystent projekt. Alt for ofte kræver det, at man skal forholde sig til regler og krav, man ikke er rustet til at forholde sig til. Derfor ville vi ønske, at alle landets fonde og kommuner lod sig inspirere af Københavns Kommunes initiativ, Snabslanten.

Fra bøde til byrumsintervention

Efter at helt uventet at have fået tre parkeringsbøder besluttede Carsten Theede sig for at tage sagen i egen hånd for at fritage andre bilister fra at lide samme skæbne: Han malede kantstenen gul, så det er tydeligt, hvor man ikke må parkere.